Huis aan het meer

De Kagerplassen zijn een van de oudste en populairste watersportgebieden van Nederland. Het is oorspronkelijk een veenplassenstelsel en sluit aan op een netwerk van vaarten en rietsloten. Centraal gelegen onder de rook van Leiden, trekt het in het seizoen allerlei vaartuigen vanuit de hele randstad.
De historische villa heeft een bijzondere ligging aan het water en heeft een eigen aanlegsteiger. Het vroegste bouwdeel dateert al uit de 17e eeuw. In de eeuwen erna is er gestaag verbouwd en aangebouwd. Ook de nieuwe bewoners zetten deze traditie voort.
Het huis wordt tot op het bot gestript. Hierdoor krijgen we een helder beeld van de oorspronkelijke indeling. Historisch interessante onderdelen worden zorgvuldig beschermd. Dit geldt o.a. voor originele balken, bakstenen, wandtegels en kroonlijsten. Waar nodig wordt er geïsoleerd. De kozijnen krijgen hun oorspronkelijke profilering terug, maar worden wel subtiel voorzien van gelaagd glas.
De eclectische sfeer van het huis wordt binnen ook doorgezet in een modern rustieke benadering. De historische onderdelen verhouden zich goed tot de handvorm materialen en robuuste ontwerp van de keuken. De zitkuil rondom de open haard versterkt het huiselijke gevoel.
De later aangebouwde aangrenzende keuken wordt gesloopt en opnieuw, dubbel hoog opgebouwd. Door de stijl van deze aanbouw duidelijk modern te houden, wordt een spannend contrast gemaakt. De historische gelaagdheid wordt nu duidelijk zichtbaar.